Antara Tanda2 Allah SWT Syng Atau Benci Pada Hambanya, Ini Penjelasannya

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman mafhumnya:

“Katakanlah (wahai Muhammad), jikalau engkau semua mencintai Allah, maka ikutilah aku, tentu engkau semua dicintai oleh Allah, serta Allah mengampuni d0samu semua dan Allah itu adalah Maha Peng4mpun lagi Penyayang,” [Surah Al-lmran : 31]

Apa lagi yang lebih berharga dan lebih penting dari mendapat CINTA dari Allah S.w.t Pencipta sekalian makhluk. Jika sudah mendapat cinta Allah, maka insyaAllah akan berbahagialah hidup di dunia dan juga di akhirat.

Di antara tanda-tanda Allah cinta pada hambaNya;

1 – Faham agama: Rasulullah S.a.w bersabda, maksudnya

“Apabila Allah mencintai seseorang maka Dia membuatnya faham mengenai agamanya.” [Hadits Riwayat al-Bukhari dan Muslim]

“Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat, dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan.” [Surah Al-Mujadilah : ayat 11]

2 – Sabar dan redha dengan ujian-ujian dari Allah:

“Dan sungguh akan Kami berikan ujian kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (iaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, “Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun” Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” [Surah Al-Baqarah : 155-157]

“Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum pasti Dia menguji mereka. Maka siapa yang redha (terhadapnya) maka baginya keredhaan Allah, dan siapa yang marah (terhadapnya) maka baginya kemurkaan Allah.” [Hadits Riwayat Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah]

“Tidaklah seorang mukmin dan mukminah tertimpa musibah pada dirinya, anaknya dan hartanya sehingga dia berjumpa Allah Ta’ala tidak membawa satu kesalahan pun.” [Hadits Riwayat Al-Tirmidzi. Beliau berkata: hadits hasan shahih] [1]

“Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambaNya, maka akan disegerakan hukumannya di dunia, kalau mengkehendaki kepada hambaNya keburukan, maka ditahan (seksanya) kerana dosanya sampai penuh nanti di hari kiamat.” [Hadits Riwayat Tirmizi, 2396]

Oleh itu antara tanda Allah mencintai seorang hamba juga ialah Dia uji hamba itu dengan pelbagai ujian. Maka jika hamba itu bersabar dan redha, itulah tandanya Allah cintakan hamba tersebut.

Dan ketahuilah, para rasul dan nabi lah yang paling berat menerima ujian dan musibah dari Allah S.w.t. Kerana itulah darjat mereka tinggi, dan menjadi teladan kepada seluruh manusia dalam menempuh kehidupan yang serba mencabar ini.

3 – Cinta mencintai kerana Allah:

“Allah s.w.t berfirman, “pasti akan mendapatcinta-Ku orang-orang yang cinta-mencintai kerana Aku, saling kunjung mengunjungi kerana Aku dan saling memberi kerana Aku.” [Hadits Qudsi]

Semoga kita tidak menjadi orang yang cintakan manusia lain kerana nafsu syahwat, harta-benda dan keduniaan semata-mata. Cinta yang paling utama ialah cinta kepada Allah S.w.t, kemudian kepada Rasulullah S.a.w, ibu bapa dan barulah manusia-manusia lain.

4 – Berakhir hidup dengan husnul khatimah:Rasulullah S.a.w bersabda:

“Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memaniskannya.”

Sahabat bertanya: “Apa itu memaniskannya ya Rasulullah?”

Baginda berkata: “Dia akan memberinya petunjuk untuk melakukan kebaikan ketika menjelang ajalnya, sehingga tetangga akan meredhainya (atau ia berkata) orang sekelilingnya.” [Hadits Riwayat Al-Hakim]

5 – Sentiasa berzikir pada Allah:

Diriwayatkan bahawa Nabi Musa ‘Alaihi salam pernah berkata, ” Wahai Rabb Ku Yang Maha Mulia, Bagaimana aku dapat membezakan antara orang yang ENGKAU CINTAI dengan orang yang ENGKAU BEN CI?”

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman: “Wahai Musa, Sesungguhnya jika Aku mencintai seorang hamba, maka Aku akan menjadikan dua tanda kepadanya”

Nabi Musa bertanya, “Wahai Rabb, apa kedua tanda itu?”

Allah S.w.t berfirman: “Aku akan mengilhamkannya agar dia berdzikir kepada Ku, agar aku dapat menyebutnya di kerajaan langit dan Aku akan menahannya dari lautan mvrka Ku, agar dia tidak terjerumus dalam az4b dan sik saKu.”

Tanda-tanda Allah ben ci pada hambaNya

1 – Lupa dan malas berzikir pada Allah

“Wahai Musa, jika Aku memben ci seorang h4mba, Aku jadikan juga dua tanda kepadanya”

Nabi Musa Alaihisalam : “Wahai RabbKu, apa kedua tanda itu?”

Allah S.w.t berfirman : “Aku akan melupakannya berdzikir kepada Ku, Aku akan melepaskan ikatan antara dirinya dan jiwanya, agar dia terjerumus dalam lautan Mvrka Ku dan merasakan az4b pedihKu.” [2]

2 – Sy1rik kepada Allah S.w.t:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni d0sa syi rik dan Dia mengampuni segala d0sa yang selain dari (syi rik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempers3kutukan Allah maka sungguh dia telah berbuat d0sa yang besar.” [Surah An Nisa’ : 48]

3 – Hidup senang-lenang tanpa mendapat ujian berat yang membolehkannya menginsafi diri dan t4kut pada Allah.

“Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambaNya, maka akan disegerakan hukvmannya di dunia, kalau mengkehendaki kepada hambaNya kebvrukan, maka ditahan (sik sanya) kerana d0sanya sampai penuh nanti di hari ki4mat.” [Hadits Riwayat Tirmizi, 2396]

4 – Banyak melakukan m4ksiat dan ker0sakan, terutamanya m4ksiat dan perkara-perkara mvngkar yang terang-terang tanpa malu dan segan.

“Allah tidak suka perbuatan orang yang melakukan ker0sakan dalam masyarakat.” [Surah Al Baqarah : ayat 205]

“Allah tidak suka para pengkhi4nat yang banyak berbuat d0sa.” [Surah An Nisaa’ : ayat 107]

“Dan (ingatlah) sesiapa yang dihi nakan oleh Allah maka dia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya, sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkanNya.” [Surah al-Hajj : ayat 18]

5 – Cinta kepada dunia dan hawa nafsu lebih daripada cinta kepada Allah dan RasulNya.

“Katakanlah: Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (daripada) berji had di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang f4siq.” [Suraah At Taubah : Ayat 24]

“Tidak (sempurna) iman seorang daripada kamu sehingga aku (Muhammad) lebih disayangi daripada hartanya, anaknya dan orang lain.” [Hadits riwayat Bukhari]

“Tidakkah kamu lihat (wahai Muhammad) orang yang menjadikan tuhannya ialah hawa nafsunya, dan Allah ses4tkan dirinya padahal dia berilmu…” [Surah Al Jatsiyah : ayat 23]

6 – Orang yang s0mbong (takabbur).

“Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang s0mbong takabbur dan membangga-banggakan diri.” [Surah An-Nisaa’ : ayat 36]

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (kerana somb0ng) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan ang kuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang s0mbong lagi membanggakan diri.” [Surah Luqman : ayat 18]

“Mahukah kamu aku beritahu tentang penduduk ner4ka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, t4mak lagi r4kus, dan tak4bbur (somb0ng).” [HR Bukhari no. 4918 dan Muslim no. 2853]

“Tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesomb0ngan sebesar biji sawi.” Ada seseorang yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan selipar yang bagus?” Beliau S.a.w menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Somb0ng adalah men0lak kebenaran dan merendah-rendahkan orang lain.” [HR Muslim no. 91]

Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu berkata, “Kesomb0ngan yang paling bvruk adalah orang yang menyomb0ngkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya, merasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Bagi orang tersebut tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Barangsiapa yang menuntut ilmu demi akhirat maka ilmunya itu akan menimbulkan hati yang khusyu’ serta jiwa yang tenang. Dia akan terus mengawasi dirinya dan tidak bosan untuk terus memerhatikannya, bahkan setiap saat dia selalu introspeksi dan meluruskannya.

Apabila dia lalai dari hal itu, dia akan menyimpang dari jalan yang lurus dan akan binasa. Barangsiapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri dan meraih kedudukan, memandang remeh kaum muslimin yang lainnya serta memb0doh-bod0h dan merendahkan mereka, maka hal ini merupakan kesomb0ngan yang paling besar. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat kesomb0ngan walaupun hanya sebesar dzarrah (biji sawi). Laa haula wa laa quwwata illaa billah.” [3]

7 – Orang yang tidak tenang dan sentiasa resah-gelisah kerana dunia.

“Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya Dia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit (dengan susah payahnya). Demikianlah Allah menimpakan az4b kepada orang-orang yang tidak beriman.” [Surah al-An’aam : ayat 125]

8 – Orang yang menen tang ajaran Islam.

Umar ibnu al-Khattab r.a berkata, “Kita dimuliakan Allah dengan Islam dan barangsiapa yang mencari kemuliaan selain dari Islam, maka dia akan dih1nakan.” [Ibnu Abdil Birr dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahiril Ilmi, juz II, hlm 273]

“Dan tidaklah layak bagi orang yang beriman sama ada lelaki atau perempuan, apabila telah ditetapkan oleh Allah S.w.t dan RasulNya akan sesuatu perkara, bahawa dia membuat pilihan yang lain selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya. Barangsiapa yang mengingkari Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan suatu kesesatan yang nyata.” [Surah al-Ahzab : ayat 36]

“Dan hendaklah engkau menjalankan hvkum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa n4fsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memes0ngkanmu dari sesuatu hvkum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu.

Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hvkum Allah itu), maka ketahuilah, hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab sebahagian dari d0sa-d0sa mereka; dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasiq.” [Surah Al-Ma’idah : ayat 49]

Sumber:Slviral

Jangan Lupa Joint Group Berita Semasa